Vi beskytter dine personopplysninger
Hos Mekonomen verner vi om din personlige integritet og etterstreber et høyt databeskyttelsesnivå. For å beskrive hvordan vi håndterer dine personopplysninger har vi utformet en integritetspolicy som forklarer hvordan dine opplysninger behandles, hvordan vi beskytter dine opplysninger, dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem.

Mekonomen Ilseng, organsasjonsnummer 894254122, med adresse Gamlevegen 3, 2322 Ridabu er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger som behandles innen e-handel, medlemsklubb samt innenfor Mekonomens egeneide butikker og verksteder.

Mekonomen består av et stort antall butikker og verksteder hvor en del av enhetene eies av Mekonomen selv, mens andre enheter er samarbeidende virksomheter som er egne juridiske enheter som selv er ansvarlig for sine behandlinger. For å få tilgang til våre samarbeidende virksomheters fullstendige integritetspolicy, vennligst kontakt respektive butikk eller verksted. Bruk gjerne vår søkefunksjon for enkelt å finne kontaktopplysninger til våre butikker og verksteder: www.mekonomen.no/butikk-verksted

Om du har spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger eller om du ønsker å utøve noen av dine rettigheter knyttet til håndteringen av personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud: gdpr@mekonomengroup.com