Skip to main content

Elbil, hybrid eller ladbar hybrid? Det kan være vanskelig å henge med når det kommer til den elektriske bilrevolusjonen. For hva er egentlig en ladbar hybrid?
Innen 2025 har norske myndigheter som mål at det kun skal selges nullutslippsbiler i Norge. Et økt antall hybridbiler blir derfor et viktig delmål og salget har skutt i været. Av hybridbiler finnes to ulike typer, ladbare og ikke-ladbare, hvorav den ladbare hybriden er mest populær blant nordmenn, og det er denne typen hybrid vi tar for oss i denne saken.

Hva er forskjellen på en hybrid og en elbil?

Den største forskjellen mellom en vanlig bil, en elbil og en ladbar hybrid er at den ladbare hybriden er en kombinasjon av de to andre bilene. En ladbar hybrid har to motorer: en som går på strøm og en som forbrenner tradisjonelt drivstoff. Hybriden har derfor både noen av fordelene og ulempene som de to biltypene har.

Her kommer noen punkter som er verdt å huske på dersom du vurderer å kjøpe ladbar hybrid:

1: Billige kortturer på strøm

En stor andel bileiere i Norge benytter bilen hovedsakelig til korte strekninger. Ifølge SSB er den gjennomsnittlige daglige kjørelengden for en personbil i Norge i underkant av 34 kilometer. Derfor kan mange med hybrid elbil i stor grad klare seg med bare strømdrift. Slik blir drift av ladbar hybrid et rimelig og miljøvennlig alternativ for de som benytter bilen til korte strekninger.

Bensin- eller dieselmotoren som den ladbare hybriden også har bidrar til at man kan kjøre lengre strekninger uten å måtte ta et ladestopp. Men som vi ser lenger ned, så påvirker forbrenningsmotorens vekt både drivstoffkostnaden og klima- og miljøpåvirkningen.

2: Vekt bidrar til høyere drivstofforbruk

En ladbar hybrid er tyngre enn bensin- og dieselbiler, på grunn av at den både har el- og forbrenningsmotor. De blir derfor mindre energieffektive fordi de må bruke mer energi på fremdrift. Når forbreninngsmotoren benyttes, kan derfor hybriden ende opp med å bruke mer drivstoff enn en tilsvarende bensin- eller dieslbil ville gjort. Dette fører til at langkjøring uten strøm kan skape mer forurensning enn fra andre biler, og det kan derfor også føre til at drivstoffutgiftene blir høyere når bilen går på bensin eller diesel, sammenlignet med en vanlig bil.

Det potensielt lave drivstofforbruket og miljøgevinsten kommer altså gjennom turene som er gjennomført utelukkende på strøm. Det gjør at det er en fordel å velge hybrid dersom man først og fremst skal bruke bilen til korte turer der man ikke behøver å bruke forbrenningsmotoren.

3: Ladbare hybrider må lades oftere enn andre elbiler

Batteriet i en ladbar hybrid er mindre enn i en vanlig elbil. Det fører til at de også har kortere rekkevidde enn det en vanlig elbil har. Det er dessuten nesten ingen hybrider som har mulighet for hurtiglading.

4: Norsk vinter fører til større drivstoffbehov

Om vinteren kreves mer av bilens strøm for å skape varme i bilen. Da blir den elektriske rekkevidden kortere, og med kortere rekkevidde betyr det mer kjøring med bensin- eller dieseldrift. Det er derfor en god ide å forvarme bilen på morgenen mens den er koblet til hjemmeladestasjonen, så du kan forlate boligen med fulladet batteri.

Kort oppsummert:

  • Ladbare hybrider har mye mindre batteri enn vanlige elbiler og har derfor begrenset elektrisk rekkevidde
  • Fordelen er at de gir lang rekkevidde når det kjøres med bensin- eller dieselmotoren, men ettersom de er tyngre enn vanlige biler bruker de mer drivstoff enn sammenlignbare el-, bensin- og dieselbiler

Artikkelen ble først publisert på https://blogg.fortum.no/.